Hoạt động trải nghiệm Nghề may

Chia sẻ

Các con trải nghiệm Nghề may và kỷ năng tự mặc đồ và treo xếp quần áo

 

 

Trường mầm non Hà Thanh Quy Nhơn

Tin nổi bật