Hoạt động bơi lội và tắm mưa

Chia sẻ

Mùa hè các con Mầm non Hà Thanh rất thích thú với hoạt động bơi lội và tắm mưa

Trường mầm non Hà Thanh Quy Nhơn

Tin nổi bật