Hoạt động vui chơi trải nghiệm làm tranh từ gạo và cắm hoa

Chia sẻ

Một số hình ảnh bé vui chơi trải nghiệm làm tranh từ gạo và cắm hoa

 

Trường mầm non Hà Thanh Quy Nhơn

Tin nổi bật