Hoạt động trải nghiệm làm tranh từ nguyên liệu thiên nhiên

Chia sẻ

                Các Bé trường Mầm non Hà Thanh làm tranh từ nguyên liệu thiên nhiên 

 

Trường mầm non Hà Thanh Quy Nhơn

Tin nổi bật