Các cô giáo tổ chức hoạt động ngày lễ cho các bé

Chia sẻ

Tổ chức ngày hội, ngày lễ trong trường mầm non là một hoạt động trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ. Nó có vai trò quan trọng góp phần phát triển trí tuệ, thể chất và chính là nội dung của việc giáo dục thẩm mỹ cho trẻ. Hoạt động ngày hội, ngày lễ là hình thức giúp trẻ thâm nhập vào cuộc sống xã hội trong những thời điểm có ý nghĩa nhất để giáo dục truyền thống và mang lại niềm vui, niềm tự hào cho trẻ.

Hoạt động ngày lễ
Hoạt động ngày lễ

 

Trường mầm non Hà Thanh Quy Nhơn

Tin nổi bật